SPLOŠNO O STARTNEM SKOKU

Mišljenja o tehniki startnega skoka so zelo različna, zato tudi ni univerzalnega načina kako ga izvesti. Malo je plavalcev, ki zna startni skok izvesti 100% pravilno, na splošno pa le lahko rečemo, da ga po nekaj letih treningov in tekmovanj večina tekmovalcev obvlada relativno dobro in če smo pošteni lahko rečemo, da se tehnike startnega skoka lahko zelo hitro naučijo tudi začetniki.

Tekmovanja v plavanju pričenjamo s startom, ki ga v grobem lahko delimo na dva dela:

Start je zelo pomemben element pri plavanju, še posebej pri vrhunskih plavalcih, kjer o dobrem rezultatu odloča vsaka desetinka sekunde, najvažneje pa je, da je izveden pravilno, kot to določa Plavalna zveza Slovenije in FINA.

Pripravo, nadzor in samo povelje za start, ki je lahko strel iz pištole ali kakšen drugi zvočni signal, izvaja starter, ki nadzira plavalce od trenutka, ko mu to dovoli vrhovni sodnik, do začetka plavanja. Starterju pomaga tudi pomočnik starterja, ki zbere in razvršča tekmovalce pred vsako tekmo.

Način izvedbe tekmovanja, po pravilu enega ali po pravilu dveh startov, določi organizator tekmovanja, mora pa biti naveden v propozicijah tekmovanja. Kadar se uporablja pravilo enega starta, je diskvalificiran vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom. Če se startni znak oglasi pred proglasitvijo diskvalifikacije, se tekma nadaljuje, plavalec ali plavalci, ki so napačno startali, pa so diskvalificirani po končani tekmi. Če je diskvalifikacija proglašena pred startnim znakom, starter ne sproži startnega znaka. Preostale plavalce pokliče s startnih položajev in jih opozori na predvidene kazni. Potem se start lahko ponovno začne.

Kadar se uporablja pravilo dveh startov, starter vrne na start plavalce po neuspešnem prvem startu in jih opozori, naj ne startajo pred startnim znakom. Po prvem napačnem startu je diskvalificiran vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom. Če se startni znak oglasi pred proglasitvijo diskvalifikacije, se tekma nadaljuje, plavalec ali plavalci, ki so napačno startali, pa so pozneje, po končani tekmi, diskvalificirani. Če je diskvalifikacija proglašena pred startnim znakom, starter ne sproži startnega znaka. Preostale plavalce pokliče s startnih položajev in jih opozori na predvidene kazni. Potem se start lahko ponovno začne.

Napačen start označimo na isti način kot start (strel, pisk, sirena, ukaz), z večkratnim ponavljanjem. Hkrati spustimo v vodo vrv za ustavljanje plavalcev pri napačnem startu. Če proglasi napačni start vrhovni sodnik, mora dati znak s piskom, slediti pa mora ponavljajoči startni znak starterja in spuščanje vrvi za ustavljanje v vodo

nazaj

Posodobljeno 24. marec, 2001, (C) Tina 2000, obiskovalcev: (24.3.2001)