2. del

 

domov

plavalne strani

 

   

Hrbtna tehnika se je razvila iz prsnega na hrbtu (germanje). Pri tej tehniki roki hkrati delata zaveslaj nazaj, noge delajo prsno. Kasneje so ugotovili, da se plava hitreje, če delamo zaveslaj izmenično. Prav tako je plavanje hitrejše z udarci nog gor in dol namesto prsnega udarca.

Zaveslaj pri hrbtnem se je včasih izvajal s stegnjeno roko tik pod vodno gladino, prenos roke po zraku pa je bil ob strani. Kasneje se je tehnika spremenila. S pomočjo podvodnih filmov so strokovnjaki ugotovili, da je najučinkovitejši zavesljaj v obliki črke S.

Danes hrbtnemu slogu rečemo tudi hrbtni kravl. Od kravla se razlikuje po tem, da se izvaja v hrbtnem položaju. Zaveslaj se dela izmenično, v vsakem ciklusu zaveslaja pa je šest udarcev z nogami.

Ko so uvedli podvodne delfin udarce, so se rezultati hrbtašev precej izboljšali. Plavalna pravila dovoljujejo plavanje delfinskih nog pod vodo 15 metrov po štartu in po vsakem obratu. Ugotovili so, da lahko trenirani plavalci pod vodo plavajo z delfin udarci hitreje, kot pa s celo tehniko po površini.

VZOREC HRBTNEGA ZAVESLAJA  
 

Slika (Vir: Colwin, Swimming into the 21st Century) kaže vzorec hrbtnega zaveslaja in sicer propulzivni del zaveslaja = opiranje na vodo – zajetje, poteg, odrivanje. Vidimo, da poteka zavesljaj dol-gor-dol v obliki črke S.

 
sestavljen zaveslaj Zaveslaj desne roke je v fazi opiranja na vodo, kjer se roka iztegne dol in v stran ter zajame vodo. Telo se rahlo nagiba na desno stran, desni komolec se takoj po vbodu rahlo pokrči. Leva rama predre vodno površino (to pomeni, da je leva roka v fazi izvlačenja).
 

Sledi faza potega. Nagib telesa se poveča, prav tako se vedno bolj krči komolec. Zaveslaj počasi pospešujemo. Dlan vodi zaveslaj in gre najprej navzdol proti dnu bazena, potem pa rahlo navzgor proti površini. Pomembno je, da položaj glave ostane nespremenjen.

Leva roka je v začetni fazi prenosa roke po zraku, kjer je pomemben tudi položaj rame, ki mora prav tako biti močno dvignjena ven iz vode.

 
 

V fazi odrivanja se komolec pokrči - dlan se približa površini vode. Telo je precej nagnjeno, kar omogoči, da je zaveslaj dovolj globok. Leva roka je v fazi prenosa roke po zraku. V tem delu je pomembno, da se dlan obrne navzven (pravimo, da "na mezinec"). V zadnjem delu zaveslaja je hitrost zaveslaja največja (večja sila odriva - propulzije). Zaveslaj zaključimo čim nižje, pod boki, tako da je mezinec obrnjen proti dnu bazena, palec pa proti vodni površini, kar omogoči hitrejše in učinkovitejše izvlačenje,

Leva roka je v fazi vbadanja, mezinec vstopa v vodo prvi. Roka vstopa v vodo v isti liniji kot je rama. Boki in prsni koš morajo biti čim višje, kar omogoča boljše drsenje in zmanjšuje upor.

     
  Desna roka je v zadnji fazi propulzivnega dela zaveslaja, to je izvlačenje, kjer rama prva pride iz vode, roka (palec) pa je tik pred tem, da jo zapusti. Leva roka pa je v prvi fazi propulzivnega dela zaveslaja – v fazi opiranja na vodo.  
     
KOORDINACIJA ZAVESLAJA ROK IN UDARCEV NOG Večina hrbtašev plava 6 udarčni hrbtno. To pomeni, da naredijo šest udarcev nog gor in dol na vsak cikel, oz. naredijo tri udarce z nogami na zaveslaj ene roke.  
     
naprej na 2. del

 

Posodobljeno 23. december, 2001, (C) Tina 2000, obiskovalcev: (23.12.2001)