Handspring Visor

Handspring Visor

Ko človek ni več tako mlad, potrebuje stvari, ki mu pomagajo, da ne pozablja. V večini primerov je dovolj beležka in svinčnik. Jaz pa sem bil zahtevnejši in sem zahteval še, da me stvar sama spomni in da mi pomaga pri opravljanju mojega dela. Zato sem kupil Visorja. As man becomes not so young he needs some tools to help him remember different things. Usually it is enough to use some notebook and pencil. But in my case I also prefer the helping thing remembers me and helps me doing my job. That's why I have Visor.

Visor Software

Visor Software

Trdili so, da je Visor 100% PalmOS kompatibilen. Žal ni čisto tako (glejte tudi probleme z IR povezavo). Malo je programov, ki ne delajo z Visorjem in večina njih ima probleme z IR povezavo, preostali pa s tem, da Visorja ni mogoče nadgraditi (Visor ima ROM in ne Flash RAM kot Palm IIIx) ali s serijsko povezavo.

O prednostih Visorja vam bodo znali veliko povedati drugi. Sam sem sem malce bolj občutljiv na težave.

They promised me that Visor is 100% PalmOS compatible. Unfortunately it is not quite so (see problems with IR connection). However there are not many programs, that do not work with Visor and the majority of problems is somehow connected with IR. The rest of software problems is mainly connected with disability of Visor to upgrade system software (Visor has built in ROM instead of Flash RAM) or serial connection.

   

Težave in rešitve

Problems & solutions

Taktika varnostnih kopij in restavriranja Backup & restore strategy
Napaka v RAM pri Visor DeLuxe Visor DeLuxe RAM Bug
Visorjeve težave z IR povezavo Difficulties with Visor IR connection
Problemi povezani s serijskim priključkom Problems connected to serial port 
Problemi s sinhronizacijo (ni še rešeno) Problems with hotsync (not solved yet)
 

Uporabne povezave

Useful links

V času svojega programiranja sem napisal mnogo programov, med drugim tudi kakega za PalmOS. Podrobnosti si oglejte tule. I have written many programs. Some of them are also for PalmOS. See here for details.
Osnovni komunikacijski programi Basic communication programs
Spletni programi in programi za e-pošto Web and e-mail programs
GSM orodja GSM tools
Razno Miscelaneous
Še več povezav... More links...
 

 

Last updated 2001-02-26 ©Gokky