Dobrodošli!

Welcome!

Čeprav so vam morda trenutno te strani dolgočasne (kaj pa če imate prav), pa vas vabim, da se čez čas ponovno oglasite in preverite, kako napredujejo. Morda pa boste celo presenčeni. 
Primož Govekar-Gokky
Although these pages may seem boring to you (maybe you are right), I invite you to come again. Maybe you will be surprised. 
Primož Govekar-Gokky

 

 

 

Moje dejavnosti:

My Activities

Moja družina
My Family


Zanimivi linki


Interesting links

Handspring Visor
GSM phones
 
 
 
 


Novosti:


New:

Prenovljene strani namenjene Visorju
Renewed Visor pages
Siemens S35i - Opis, hrošči,...
Siemens S35i - Description, bugs,...
Programje - Pretvorniki: Edicija 17.
Software download - Converters: 17th edition
 
 
 
 

 

Last updated 2000-12-10 ©Gokky