Siemens S35i

Siemens S35i

Nekaj razlogov, zakaj je S35i vreden svojega denarja:

 • Avtoinštalacija je kompatibilna znotraj celotne družine 35
 • Modem z AT ukazi
 • Infrardeči vmesnik
 • Serijski vmesnik
 • Slovenščina (seveda, če kupite telefon v Sloveniji, sicer vas ta jezik stane 8000 SIT)
 • T9 vnos za druge jezike

Seveda pa nekaj stvari tudi pogrešam:

 • Spomin za SMS v telefonu
 • Uporabniško nastavljive predloge za SMS sporočila
 • HSCSD
 • Fax Class 2.0

Da uporabnikom ne bi bilo tako dolgčas, so v programski opremi vgrajeni nekateri hrošči. Na Siemensovem servisu v Sloveniji sicer obljubljajo, da bodo poravki v družini 35 brezplačni vso življenjsko dobo, toda z odpravo starih hroščev se lahko pojavijo tudi novi.

Some reasons why is the S35i worth of money you pay for it:

 • Autoinstallation is compatible with all 35 family handys
 • Modem obeys AT commands
 • IR interface
 • Serial interface
 • Slovene language is available if you buy phone in Slovenia otherwise it will cost you cca. 80 DM.
 • T9 is available for some language

Ofcourse I miss some things in it:

 • Memory for SMS in phone
 • User defined templates for SMS
 • HSCSD
 • Fax Class 2.0

To prevent borying users, there are some bugs in firmware. At Siemens service in Slovenia promises, that there is life-time garantie for software in family 35 phones, but with removing of old bugs new ones could arrive.


Povezave:


Links:

Primerjava družine 35 in nekaterih ostalih telefonov Comparison of 35 family and some other phones
Hrošči vgrajeni v Siemensovo družino 35 Bugs built in Siemens 35 family phones
 

 

Last updated 2000-11-27 ©Gokky