Programje

Software

V času ukvarjanja z računalniki sem razvil več programov. Le redke med njimi je smiselno in mogoče objaviti na spletu.

Za vse programe velja, da so na voljo taki kot so in da ni zanje nobene garancije, ne neposredne ne posredne. Uporabljate jih lahko samo v primeru, da se z gornjimi pogoji v celoti strinjate. 

Within the time I work with computers I have developed many programs. Only few of them are possible to be published on web.

All programs are here as they are. there is no guaranteee for them. I even do not guarantee that they will use place on your disk or in your's Visor RAM. You may use the following programs only if you fully agree with written above.


Zastonjski programi:


Freeware:

Računar Slo V0.1
PalmOS 1.0+ programček za učenje seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja

Math Eng V0.1
PalmOS 1.0+ program for math learning (adding, multiplying, substracting and dividing)

Srečanje 3+
DOS program za vodenje naslovov skupin. Sam ga še vedno uporabljam.

Srečanje 3+
DOS program for group list management. Only Slovene  version available.

Pretvornik kodnih strani za Word & Excell 97
Kombinacija makrov za Word in Excell 97, ki vam omogočijo pretvorbo v in iz YUS, CP852, CP1250 in Unicode.
Posebna edicija: 17. samo na 17slon strežnikih.

Word & Excell 97 Codepage Converter
A combination of Word & Excell macros to allow you slovene character conversion from and to YUS, CP852, CP1250 and Unicode. Only Slovene version available!

TConvert
Program za nizkonivojsko pretvorbo tekstov. Obstaja samo v angleški različici.

TConvert
DOS program for low level text files conversion. Sory to say, but it is still usable.

 

Preizkusni programi:

Shareware:

WP 5.1 v Word 97 pretvornik
Word97 če se vam je že kdaj zgodilo, da ste potrebovali pretvorbo dokumenta iz WordPerfect-a v Word, pa ste izgubili slovenske znake.

WP 5.1 to Word 97 Converter
Word97 If you ever had problems with international characters by conversion from Word Perfect, that's the program for you. Currently there is only Slovene version available.
 
Nazaj Back

 

Last updated 2000-11-28 ©Gokky