Odprto državno prvenstvo v hitrostnem plavanju in potapljanju s plavutmi

 

PRAVILA TEKMOVANJA

 
Osnova za pravila tekmovanja so mednarodna pravila CMAS Finswimming International Rules.

Tekmovalne discipline
Plavanje s plavutmi (PP): 50m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m,
4 x 100m in 4 x 200m in 4 x 50m
Apnea (A): 50 m
Hitrostno potapljanje (HP): 100 m, 400 m in 800 m

Kategorije
Rojeni leta 1987 in mlajši - mlajše mladinke in mladinci, C skupina.
Rojeni leta 1985 in 1986 - mladinci in mladinke, B skupina.
Rojeni leta 1984 in starejši - A, absolutna kategorija.
Rekreativci - R, starejši od 24 let (1978 in starejši)

Rekreativci so vsi, ki so starejši od 24 let in se ne prijavijo v A kategorijo. Rekreativci se lahko prijavijo v vse discipline plavanja s plavutmi.

Točkovanje
Točkovanje poteka po CMAS 1000 točk tabeli.
Za posamezno društvo oziroma klub se točkujeta po dva tekmovalca v vsaki disciplini in vsaki kategoriji posebej (vsak tekmovalec samo za kategorijo za katero je prijavljen).

Nagrade
Vsi tekmovalci, ki so osvojili prva tri mesta, prejmejo diplome, ekipni zmagovalci pokal, podeljene bodo tudi praktične nagrade.
Vsi tekmovalci in tekmovalke (A,B,C) tekmujejo tudi v absolutni kategoriji.
Vsi prijavljeni v B in C tekmujejo v B kategoriji.
Prijavljeni v skupino C, tekmujejo samo v skupini C.
Rekreativci tekmujejo v A kategoriji in svoji rekreativni kategoriji.


Diplome se podelijo samo v primeru, da najmanj štirje tekmovalci uspešno končajo tekmovanje v disciplini, kategoriji in verziji (državno ali odprto). Če bo prijavljenih manj, lahko organizacijski odbor umakne disciplino s programa tekmovanja.

Vkolikor tekmovalec ne štarta v dveh ali več disciplinah, za katere je bil prijavljen, ter za to nima zdravstvenih razlogov, se ga diskvalificira na celotnem tekmovanju, kar vključuje tudi discipline, v katerih je že štartal.

 

DOKUMENTI ZA VERIFIKACIJO

  • Članska izkaznica društva in SPZ,
  • osebni dokument (izkaznica ali potni list) in
  • zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od 12 mesecev (ni potrebno za rekreativce).

Sodelujejo lahko vsi člani SPZ.


PROTESTI

Pritožbe in probleme lahko sporočite do 15 minut po objavi uradnih rezultatov. Ob tem je potrebno plačati kavcijo v višini 20 EUR. V primeru, da je pritožba upravičena dobite denar nazaj.


Updated 19-MAY-2002, (C) Tina &Gregec 2000-2002, visitors: (since 19.5.2002)

nazaj